Tin Tức - Tuyển dụng http://thuylucchinloc.com/news/Tuyen-dung.html vi Sat, 4 Jun 2011 14:06:00 GMT Sat, 4 Jun 2011 14:06:00 GMT http://thuylucchinloc.com/rss.html http://thuylucchinloc.com/uploads/logo_c89105538490496fdb89f6e6127af562.png Tin Tức - Tuyển dụng http://thuylucchinloc.com/news/Tuyen-dung.html 144 46 Tuyển dụng lập trình viên, chuyên viên đồ họa phát triển NukeViet http://thuylucchinloc.com/news/Tuyen-dung/Tuyen-dung-lap-trinh-vien-chuyen-vien-do-hoa-phat-trien-NukeViet-7.html Bạn đam mê nguồn mở? Bạn có năng khiếu lập trình PHP & MySQL? Bạn là chuyên gia đồ họa, HTML, CSS? Chúng tôi sẽ giúp bạn hiện thực hóa ước mơ của mình với một mức lương đảm bảo. Hãy gia nhập VINADES.,JSC để xây dựng mã nguồn mở hàng đầu cho Việt Nam.]]> Sat, 4 Jun 2011 14:06:00 GMT